ÄNGELHOLMS DIGITALA

GAMINGCENTER

HÄR BESTÄMMER DU

Vår förening heter XP Ängelholm. Det är en förening för dig som är intresserad av digital media och underhållning. XP är en förkortning för det engelska ordet Experience som betyder upplevelse. Vår vision är att varje besök ska vara en upplevelse. Som medlem i XP Ängelholm kan du påverka hur det ska vara.

HÄR HAR ALLA LIKA VÄRDE

Här är ingen mer värd än någon annan. Det innebär att alla, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, all etniskt tillhörighet, kroppsliga ideal, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättningar, sexuell läggning eller ålder har rätt att vara med i föreningen. Vi accepterar att alla är olika och att man bemöter alla med acceptans, respekt och ödmjukhet. Det finns inte utrymme för diskriminering av något slag gentemot andra individer. Vi tar avstånd från kränkande behandling och åsikter. Här är alla jämlika och alla medlemmar har lika möjligheter att delta. Vi står upp för varandra och tar ansvar för varandras mående.

INGA DROGER!

Här är alkohol och övriga droger förbjudet. I vår förening ska ingen erbjuda eller uppmana minderåriga att konsumera droger, alkohol eller tobak eller på något sätt uttrycka drog-, alkohol- eller tobaks-liberala åsikter.