ÄNGELHOLMS DIGITALA GAMINGCENTER

Ängelholm 2024-01-14

XP Ängelholm (organisationsnummer 802539-783) är en medlemsägd förening. Alla som vill kan ansöka om medlemskap i föreningen. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan. Medlemsavgiften gäller per kalenderår, betalas separat varje år och kan inte återbetalas. Om en person som är under 18 år vill bli medlem är det vårdnadshavaren som ska erlägga barnets medlemsavgift och därigenom accepterar villkoren för medlemskap i föreningen. 

Medlemsförmåner 

Som medlem i XP Ängelholm har du tillgång till olika förmåner. Dessa förmåner kan variera över tid. Just nu gäller följande: 

  • Värdekod på 250 kr hos Inet när man handlar för 500 kr eller mer. Gäller de 100 första medlemmarna.      
  • Är du medlem i föreningen XP Ängelholm har du möjlighet att få entré till vår lokal i Parkskolan från det året du fyller 15. Läs mer här 
  • Du är försäkrad! När du vistas i våra lokaler är du olycksfallsförsäkrad via Svedea. Försäkringen gäller även resor direkt till och från våra lokaler.       
  • All intern information går via vår Discordserver. Självklart får du som medlem tillgång till den

Stadgar 

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I våra stadgar framgår det vilket ändamål föreningen har och hur föreningen ska drivas och hur beslut ska fattas. Läs mer här 

Personuppgifter 

Dina personuppgifter är i ett tryggt förvar. Vi på XPs Ängelholm behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. De ändamål som vi behandlar dina uppgifter för är: administration av medlemskapet; tillhandahållande av närvarostatistik; för att kunna ge dig information och nyheter om verksamheten; och för att kunna genomföra medlemsundersökningar. 

De personuppgifter som behandlas är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, ålder/födelsedatum/personnummer samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger och som genereras vid spel och underhållning i våra lokaler. 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i Föreningen samt max två år därefter. 

Du kan när som helst invända mot behandling under punkterna information, nyheter och medlemsundersökningar ovan och vi upphör då med behandling av dina personuppgifter för de ändamålen. Övrig behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla föreningens åtaganden och kan därför som utgångspunkt inte återkallas. 

Dina personuppgifter lämnas inte ut till annan tredje part än Riksidrottsförbundet, Sverok eller kommunen. Utöver dessa lämnar föreningen bara ut personuppgifter till någon utanför föreningen om det står klart att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda. 

Föreningens personuppgiftsbiträden får del av dina personuppgifter på uppdrag av Föreningen. 

Om du är yngre än 13 år måste din vårdnadshavare godkänna att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovanstående text.

Du kan när som helst invända mot behandling under punkterna information, nyheter och medlemsundersökningar ovan och vi upphör då med behandling av dina personuppgifter för de ändamålen. Övrig behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla detta avtal och kan därför som utgångspunkt inte återkallas. 

Du kan nå Föreningens kontaktperson för personuppgifter och Dataskyddsförordningen genom att maila till [email protected]

Skip to content