ÄNGELHOLMS DIGITALA GAMINGCENTER

Villkor för dig som som besöker föreningen XP Ängelholms lokal – Parkskolan

Tillträde

Endast medlemmar i föreningen XP Ängelholm, från det året de fyller 15 , har möjlighet att få entré till lokalen. Som enda undantag kan föreningens medlemsvärd bjuda in en icke medlem för visning av lokalen.
 

Öppettider

Aktuella öppettider framgår alltid av vår webbplats. Ändringar av öppettider förekommer under hela året. Det kan bero på större events, personalbemanning, sjukdom, renovering eller andra orsaker som gör att öppettiderna hindras eller begränsas av omständigheter utanför vår kontroll.
 

Entréavgift


Ändringar av entréavgifter kan ske. Betald entré återköps ej. Distansavtalslagens regler och ångerrätt gäller inte vid köp av entrébiljetter. Detta innebär att du som kund är bunden av ditt köp när betalning har skett.
 

Entrésystem

För att komma in på Parkskolan behöver du en elektronisk nyckel så att du kan checka in via föreningens entrésystem. Som medlem får du mer information om hur det fungerar. Din nyckel är personlig och kan inte överlåtas.
 

Säkerhet

Föreningen verkar för att på Parkskolan erbjuda en välkomnande, tillåtande och lustfylld verksamhet. Föreningens stadgar gäller för alla som köper entré till Parkskolan. Olämpligt uppträdande (såsom exempelvis men inte begränsat till uppträtt aggressivt, hotfull, varit berusad eller på annat sätt uppträtt störande, medfört förbjudna vapen, fyrverkerier eller illegala droger eller på annat sätt brutit mot regler, villkor eller föreningens värdegrund kan leda till att du vägras tillträde till eller avvisas från Parkskolan och du har då inte rätt till återbetalning av entréavgiften. Annat skäl till avstängning är att släppa in en annan person i lokalen. Föreningen polisanmäler alla former av hot, stöld och andra brottsliga handlingar. Alla besök på Parkskolan sker på egen risk och under eget ansvar. Det gäller även förvaring av personliga tillhörigheter under besöket.
 

Kameraövervakning

Föreningen tillämpar kameraövervakning inne i lokalen i syfte att stävja brottslighet.
 

Upptagning av foto- och filmmaterial

Föreningen kommer att fotografera och filma inne i lokalen. Föreningen kan också komma att sända live och/eller on-demand på tv och/eller online. Genom att köpa entré till våra lokaler bekräftar du att du är medveten om att ljud- och bildupptagning kommer att ske och att du kan komma att synas och/eller höras på sådana upptagningar. Vidare ger du föreningen rätt att utan vidare godkännande eller kompensation till dig använda bilder, avbildningar eller ljudinspelningar av dig i förevisningar med ljud och video eller fotografier eller andra former av sändningar, utställningar, publikationer eller reproduktioner av föreningen (oavsett om detta sker live eller i efterhand). Som medlem och besökare till Parkskolan ska du alltid ha möjlighet att medverka utan att bli filmad eller fotograferad. Kontakta i så fall föreningens verksamhetsansvarig.
 

Dopingkontroller

Föreningen accepterar ingen dopning och följer Riksidrottsförbundets föreningsregler och antidopingpolicy. Oanmälda dopningskontroller kan förekomma. Den som gör sig skyldig till dopning blir avstängd.
 

Ansvarsfrihet

I den utsträckning tvingande lag medger detta friskriver sig föreningen, dess partners, representanter och anställda sig från ansvar för skada och krav som riktas mot föreningen, dess partners, representanter och anställda med anledning av köp av entré till Parkskolan.
 
Skip to content